ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα ως Παρασκευή 8:00π.μ. - 4:00μ.μ.

Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας, στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected] . Ευχαριστούμε!

Sticker website ETPA GR HighRes 300x59

Ομ.Π Δημητριακών, Αραβόσιτου & Χονδροειδών Ζοωτροφών

Η ομάδα παραγωγών δημητριακών αραβόσιτου & Χονδροειδών Ζωοτροφών αποτελείται από αυτόνομο 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 3μελές εποπτικό Συμβούλιο που εκλέγονται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΟΠ Οπωροκηπευτικών του ΑΣΕΠΑ κάθε 5 έτη και είναι εγκεκριμένη στο καταστατικό του ο ΑΣΕΠΑ.
Με ευθύνη της λειτουργεί τις παρακάτω εγκαταστάσεις :
ΣΙΛΟ – ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
1ο χλμ Αμυνταίου Φλώρινας στην περιοχή ΜΕΡΑΣ, στο Αμύνταιο
εκτάσεως 16.500 τ.μ συμπεριλαμβανομένων 4 κυψελών χωρητικότητας 4000 τόνων, 1 σιλό αναμονής 500 τόνων, 2 σιλό φόρτωσης 40 τόνων, ενός ξηραντηρίου συμπεριλαμβανομένου και όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και 2 γεφυροπλαστιγγών.
Είδος δραστηριότητας: Ξήρανση – Αποθήκευση – Συντήρηση Αραβοσίτου και αποθήκευση λοιπών δημητριακών
ΣΙΛΟ ΦΙΛΩΤΑ
περιοχή της τοπικής κοινότητας Φιλώτα, του Δήμου Αμυνταίου
αποτελούμενο από 4 κυψέλες χωρητικότητας 4000 τόνων, 1 σιλό φόρτωσης 80 τόνων, 1 γεφυροπλάστιγγα και 1 οικίσκο ζυγιστήριο
Είδος δραστηριότητας: Αποθήκευση Σιτηρών και λοιπών δημητριακών

TOP